Na de plannen volgt nu uitvoering voor een 'sterkere' Hof

De uitvoering van de sociaal economische visie ligt goed op schema en de samenwerking met de ondernemers is eveneens goed. Dat schrijft wethouder Wim Meulenkamp aan de gemeenteraad. "We zitten nu in de fase van mooie plannen naar uitvoering. En dat gaan we als gemeente zeker niet alleen doen. De rol van de ondernemers is minstens zo belangrijk", aldus Meulenkamp.

Economie versterken

In de sociaal economische visie staan plannen en maatregelen om de economie in de gemeente Hof van Twente te versterken. Daarbij gaat het om de detailhandel, vrijetijdseconomie (toerisme, recreatie), duurzaamheid en arbeidsparticipatie. In september 2015 stelde de gemeenteraad de eerste plannen van deze visie vast. In februari vorig jaar werd een fonds gevormd van 1,5 miljoen euro om activiteiten tot en met volgend jaar te kunnen uitvoeren.

Inhuren menskracht

Van die 1,5 miljoen euro is nu bijna 420.000 euro uitgegeven. Het grootste deel ging naar het inhuren van extra (tijdelijke) menskracht. Zo werd er een retailmanager voor ondersteuning van de detailhandel aangesteld, was er meer inzet vanuit de werkcoaches en werden zelfstandigen zonder personeel ingehuurd met met specifieke kennis over communicatie, samenwerking en advies.

Specialist

Voor de VVV werd een kwartiermaker aangenomen om de omvorming naar een nieuwe marketingorganisatie te begeleiden. Ook is een specialist ingehuurd voor hert project 'Profilering Hof van Twente', dat de gemeente beter op de kaart moet zetten.

Cultuur en toerisme

Daarnaast was er veel geld voor cultuur en toerisme: voor Heerlijck Zicht, het Jofferpad, gezamenlijke promotie van vier instellingen en extra werkzaamheden bij de VVV. Tevens werden kosten gemaakt voor onderzoek naar de kwaliteit van verblijfsaccommodaties en werd meebetaald aan het initiatief Regge door Goor.

Subsidiedatabase

Recent werd er met het bedrijf Subvast een subsidiedatabase in de lucht gebracht. Ondernemers en verenigingen kunnen daarop zoeken naar cofinanciering voor innovatie of goede plannen.

Belevingspleinen

Voor dit jaar zijn de verwachte kosten van de sociaal economische visie 504.000 euro. Een ton is bestemd voor de aanleg van zogeheten belevingspleinen op een aantal goed bezochte plekken in de gemeente.  Dat zijn pleinen met, bijvoorbeeld, bankje met een WiFi-punt en zonnepanelen waarmee toeristen hun e-bike kunnen opladen en informatie vinden over de (duurzame) ambities van de gemeente.

Ondernemersfonds

Ook is er onder meer 55.000 euro vrijgemaakt voor het ondernemersfonds en is het streven om 100 werkzoekenden onder te brengen bij ondernemers die bij het netwerk Hofwerkt zijn aangesloten. De teller staat nu op 70. Tevens gaat er weer geld naar onderzoek in de vrijetijdseconomie en profilering van de gemeente.

Twentemarketing

Volgend jaar is opnieuw 100.000 euro gepland voor belevingspleinen, 60.000 euro voor het ondernemersfonds en 35.000 euro vor Twentemarketing. Voor nieuwe en lopende projecten blijft er dan nog ruim 380.000 euro over.

Via TC Tubantia