VVD Hof van Twente blij met "essentiële" bedrijventerreinenvisie

VVD Hof van Twente is blij met de nieuwe bedrijventerreinenvisie, waarin een doorkijk wordt gemaakt tot 2026.

De gemeente Hof van Twente biedt binnen haar gemeentegrenzen plaats aan circa 3.000 bedrijven, van kleine ZZP'er in de woonwijk tot grote werkgevers waar de inwoners oprecht trots op zijn. Deze bedrijven willen we graag behouden, faciliteren en waar mogelijk helpen om zich te ontwikkelen en te groeien. In de bedrijventerreinenvisie geven we een doorkijk naar de ruimtelijke ontwikkeling van deze bedrijven binnen Hof van Twente. Hierbij zal een goede afweging gemaakt moeten worden tussen ruimtelijke kwaliteit en de gewenste economische ontwikkeling. "Essentieel voor de leefbaarheid binnen een kern", aldus VVD-fractievoorzitter Gerda Bruins. "De VVD Hof van Twente is blij met deze toekomstbestendige visie."

Doordat de regio Twente echt één arbeidsmarkt is, werken veel van onze inwoners ook buiten de gemeentegrens bij diverse bedrijven in de regio. Afstemming met de omliggende gemeenten is dan ook zorgvuldig aan de orde geweest bij de opstelling van deze visie, aangezien groei van banen in de regio ook kansen biedt voor Hof van Twente. De huidige bedrijven binnen Hof van Twente leveren niet alleen ca. 15.000 arbeidsplaatsen op, maar zijn ook een substantieel onderdeel van de sociaal economische structuur in diverse kernen. 

De betrokkenheid van de ondernemers bij de omgeving is diep geworteld en heeft dan ook een grote impact op het (verenigings-)leven binnen de kernen, waarbij sponsoring en noaberschap ook daadwerkelijk leeft. Hierdoor willen we de gevestigde bedrijven dan ook de ruimte blijven bieden om te blijven ondernemen of groeien binnen de gemeentegrenzen. Wel zijn er dan in dit visiedocument keuzes gemaakt op welke plekken deze ontwikkeling zal moeten plaatsvinden.

Bron: Gemeente Hof van Twente