Dinsdag raadsbeslissing over Goorse Bedrijven Investeringszone (BIZ)

De gemeenteraad neemt dinsdag 19 december tijdens de raadsvergadering een beslissing over het voornemen om van het Goorse centrum een zogenoemde Bedrijven Investeringszone (BIZ) te maken.

Afgelopen vrijdag tekenden wethouder Wim Meulenkamp en René van Ommen van Goor Collectief een overeenkomst die deze BIZ mogelijk moet maken. Met het creëren van een dergelijke zone kan elke winkelier en/of pandeigenaar verplicht worden om financieel een steentje bijdragen om zo kosten voor allerhande activiteiten mogelijk te maken en gelijk te verdelen. De verwachting is dat de gemeenteraad in zal stemmen met deze proef. Daarna zijn de Goorse ondernemers zelf aan zet. Die stemmen in januari over het voorstel.

Via Goorsnieuws.nl