Meulenkamp wil opnieuw een fonds voor lokale economie

Opnieuw moet er een fonds komen om de detailhandel, vrijetijdseconomie, duurzaamheid en arbeidsparticipatie in de Hof van Twente te versterken, volgens Meulenkamp. Hoeveel geld er in dat fonds moet, is niet aan hem. Dat wordt een zaak voor het nieuwe college van B en W en de gemeenteraad na de verkiezingen in maart volgend jaar, zegt hij. "Maar, ik kan me niet voorstellen dat we er na volgend jaar mee ophouden", aldus Meulenkamp.

In september 2015 stelde de gemeenteraad de sociaal economische visie vast om de economie in Hof van Twente te versterken. In februari dit jaar werd als uitvloeisel van die visie besloten een fonds van 1,5 miljoen euro in het leven te roepen voor de jaren 2016, 2017 en 2018. Die anderhalf miljoen euro is bedoeld voor activiteiten die de vrijetijdseconomie (toerisme, recreatie), detailhandel, duurzaamheid en arbeidsparticipatie in de gemeente stimuleren.

Uit dat fonds is voor volgend jaar nog 650.000 euro beschikbaar. Waar dat geld aan wordt besteed, is nog niet vastgesteld. Dat zal op korte termijn gebeuren. De zes ondernemersverenigingen in de Hof investeren ook in de sociaal economische visie.

Meulenkamp is tevreden over de behaalde resultaten over de afgelopen periode. Zo heeft samenwerking tussen gemeente en ondernemers er toe geleid dat 107 werklozen een stage, werkervaringsplaats of een vaste baan kregen. Voor 2018 wordt gerekend op minstens 150.

Het aantal overnachtingen nam in 2016 met ruim 2.000 toe. De teller staat nu op 362.565 overnachtingen. In het voorjaar van 2018 moet de nieuwe marketingorganisatie voor de vrijetijdseconomie een feit worden. Ook zijn er in de zes kernen twintig leegstaande winkelpanden gevuld met als gevolg de leegstand is gedaald tot circa 30 panden. En de gemeenteraad zette onlangs het licht op groen voor een bedrijveninvesteringszone (BIZ), waarmee het centrum van Goor aantrekkelijker moet worden voor het winkelend publiek.

Groen gas

GroenGas Goor heeft op bedrijventerrein Zenkeldamshoek bij Goor een biovergister laten bouwen, die inmiddels 'groen gas' levert waarmee ruim 2.000 gezinnen hun huis kunnen verwarmen, zich kunnen douchen en hun eten koken. Daarnaast is er voor circa 50 hectare (100 voetbalvelden) zonneparken in ontwikkeling.

Op Zenkeldamshoek en in de omgeving is 7,2 hectare grond verkocht aan nieuwe- en bestaande bedrijven. Daarnaast gaan drie bedrijven in Hengevelde uitbreiden.

Via TC Tubantia