Elbert en Meulenkamp bij Agrarische Bijeenkomst Huitema

Op woensdag 14 februari was er een Agrarische Bijeenkomst met Europarlementariër Jan Huitema in Witkamp te Laren, georganiseerd door de VVD-afdelingen Hof van Twente en Lochem.

Voorafgaand aan deze bijeenkomst waren er 2 werkbezoeken aan een pluimveehoudster in Markelo en een veehouder in Laren. Jan Huitema toonde zich uitermate betrokken en was , als lid van de Landbouwcommissie, zeer goed op de hoogte van de problematiek en regelgeving in de agrarische sector.

Tijdens de goed bezochte bijeenkomst in Witkamp kwamen dan ook diverse vragen vanuit de zaal. De sectoren pluimveehouderij, varkenshouderij en veehouderij kwamen ook ruimschoots aan bod. Tevens konden de aanwezigen vragen stellen en na afloop informeel met de diverse landbouwvertegenwoordigers van gedachten wisselen.

Namens de VVD Hof van Twente waren wethouder en lijsttrekker Wim Meulenkamp en raadslid en agrariër André Elbert aanwezig, zowel bij de werkbezoeken als bij de bijeenkomst.