Verkiezingsprogramma 2018-2022

Kort en bondig wordt daarin uiteengezet wat de afgelopen periode is gerealiseerd en waarop de komende periode 2018-2022 wordt ingezet.

De zes voormalige afdelingen Enschede, Hengelo, Almelo, Borne, Haaksbergen en Hof van Twente vormen dit lokale netwerk en bereiden deze verkiezing ieder in de eigen kieskring voor. Dat is even wennen. Bestuurlijk gezien loopt een en ander gesmeerd en ook het resultaat van de eerste, landelijke verkiezing in maart 2017 was voor de Twentse VVD een groot succes.

Dat goede resultaat willen we graag doorzetten met de gemeenteraadsverkiezing in 2018. Een goed en door de leden gedragen verkiezingsprogramma is daarvoor de basis. Jammer is het, dat bij het optellen van de verschillende verkiezingsprogramma's het gemeenschappelijke Twente Centraal deel niet goed van de grond is gekomen.

Daar zullen we de komende raadsperiode meer aan gaan werken. Samenwerken aan stad en platteland maakt Twente sterker daar heeft het bestuur vertrouwen in. "Vertrouwen in Hof van Twente" is de start van een goed VVD-resultaat bij de komende verkiezingen.

Download hieronder ons volledige verkiezingsprogramma 2018-2022.