Nieuwe fractie en nieuwe coalitievisie 'Samen Doen'

Dinsdag 22 mei 2018 is de nieuwe fractie van de VVD Hof van Twente benoemd en is de nieuwe coalitievisie bekend gemaakt.

André Elbert is benoemd tot vice-fractievoorzitter, Edwin Scheperman is toegetreden als nieuw gemeenteraadslid en Wim Meulenkamp is opnieuw benoemd tot wethouder namens de VVD Hof van Twente. Gerda Bruins en Theo Reijnders behouden dezelfde functie.

Tegelijk met de benoeming van de nieuwe fractie, is ook de nieuwe coalitievisie 'Samen Doen', samengesteld door CDA en VVD, gepresenteerd. Hiermee wordt in de gemeente Hof van Twente de coalitie uit de vorige raadsperiode 2014-2018 voortgezet. Hierbij is gekozen voor een visiedocument, omdat er een duidelijk beeld voor ogen is over waar we de komende jaren naartoe gaan werken. Met deze visie wordt er een brug geslagen tussen heden en toekomst. Samen met onze inwoners, de andere raadsfracties, ondernemers en maatschappelijke organisaties kijken wij vooruit. Dit doen wij niet alleen met woorden, maar vooral met daden: gezamenlijk zetten we de schouders eronder!

Onderaan dit bericht vindt u de bijlage met de coalitievisie 'Samen Doen'.