VVD als enige partij Hof van Twente tegen motie Kinderpardon

Dinsdagavond 18 september was er een raadsvergadering waarin de motie Kinderpardon op tafel kwam. Van alle partijen in de Hof van Twente was de VVD de enige partij die hier niet mee instemde.

"Allereerst wil de VVD aangeven dat wij elk kind een mooie toekomst gunnen, en dat wij het ook mooi vinden voor de kinderen Lili en Howick dat zij alsnog in Nederland mogen blijven, dat staat buiten kijf", aldus de liberale partij. "Maar dan komen we uit op het punt of dit rechtvaardig is ten opzichte van anderen en of de asielwet en de uitspraak van de rechter hierin gevolgd zijn. Er is op democratische wijze een asielwet aangenomen en bij meerdere procedures beslist uiteindelijk de rechter of de procedures goed zijn gevolgd."

"Als allerlaatste kan uiteindelijk de staatssecretaris gebruik maken van zijn bevoegdheid hiervan af te wijken. De VVD ziet dit als een groot goed en respecteert zowel de asielwet, uitspraken van de rechter alsmede ook de bevoegdheid van de staatssecretaris", vervolgt de VVD. "Dit is dan ook de reden dat de  VVD niet instemt met de motie Kinderpardon, omdat we de dossierkennis van 400 kinderen niet kennen, en hier uiteindelijk ook helemaal niet over gaan, zoals net gezegd."

De partij besluit: "De bevoegdheid van de staatssecretaris is vastgelegd en hier wil de VVD niet van afwijken. De VVD heeft grote moeite met telkens moties ondersteunen waar de lokale overheid niet over gaat. De VVD heeft vertrouwen in onze wet en regelgeving en gaat ervan uit dat deze op een rechtvaardige en eerlijke manier wordt uitgevoerd."