Gemeenteraad stelt ruimtelijke procedure vast voor 4 zonneparken

De gemeenteraad van Hof van Twente heeft op 18 september 2018 voor vier zonneparken de ruimtelijke procedure vastgesteld. Dat is de laatste stap die nodig is om de SDE-subsidie te kunnen aanvragen en – als die subsidie wordt toegekend - te kunnen starten met de aanleg van de parken. De vier zonneparken beslaan gezamenlijk een oppervlak van 34,4 hectare. Daarmee worden flinke, belangrijke stappen gezet naar een energieneutrale Hof van Twente in 2035.

De zonneparken hebben elk een eigen procedure doorlopen en worden ook elk apart behandeld in de gemeenteraad. Het gaat om de volgende locaties:

  • Voormalige vuilstort ’t Rikkerink Ambt Delden (16 ha)
  • Voormalig AZC terrein Herike - Elsen (8 ha)
  • Spechthorst – De Whee nabij de Holtdijk in Goor (8,4 ha)
  • Entersestraat in Goor (2 ha)

Voor al deze locaties hebben de ruimtelijke procedures als ontwerp ter inzage gelegen. Hierop zijn geen zienswijzen binnengekomen.

Nu de gemeenteraad de ruimtelijke procedures heeft vastgesteld, kunnen de initiatiefnemers van de grondgebonden zonneparken in oktober 2018 SDE+ subsidie aanvragen. Begin 2019 horen zij dan of de subsidie wordt toegekend. Na toekenning van de subsidie kunnen zij beginnen met het realiseren van het zonnepark.

Vijfde zonnepark

Naast deze vier zonneparken is bij Goor nog een vijfde zonnepark voorzien: Waterlanden (9 ha). Voor dit zonnepark zijn inmiddels alle omgevingsvergunningen verleend en is de SDE+ subsidie verstrekt. Tegen de verleende omgevingsvergunning is echter hoger beroep ingesteld. We zijn hiervoor in afwachting van de zitting bij de Raad van State.

Als ook het vijfde zonnepark wordt gerealiseerd, dan wekken de vijf parken straks samen de energie op voor ca. 11.500 huishoudens. In de Hof van Twente hebben we 14.688 huishoudens. Daarmee dragen de parken voor circa 20% bij aan de totale energiebehoefte in de Hof van Twente. Hiermee worden de eerste belangrijke stappen gezet naar een energie neutrale Hof van Twente in 2035.

Impressie zonnepark 't Rikkerink (16 ha)


Impressie zonnepark Spechthorst - De Whee (8,4 ha)