Goor Collectief en Gemeente Hof van Twente zetten BIZ op

De eerste handtekening is zojuist gezet: Gemeente Hof van Twente en Goor Collectief gaan samen de BIZ in het centrum van Goor opzetten.

Een BIZ is een afgebakend gebied op een bedrijventerrein of in een winkelgebied. Met elkaar investeert u in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving. De Wet op de bedrijveninvesteringszones, ook wel de BIZ-wet genoemd, regelt hoe de ondernemers een BIZ moeten oprichten. De BIZ-wet bepaalt bijvoorbeeld de looptijd, de hoogte van de bijdrage en aan welke eisen de oprichting moet voldoen.

De activiteiten in de BIZ zijn een aanvulling op die van de gemeente. De activiteiten die de BIZ-vereniging onderneemt, zijn bijvoorbeeld:

 • het verbeteren van verkeersvoorzieningen
 • bewegwijzering
 • groenvoorziening
 • afvalinzameling
 • verlichting
 • schoonmaak
 • onderhoud
 • herstel van schade
 • brandveiligheid
 • graffitiverwijdering
 • het vergroten van de veiligheid door bijvoorbeeld extra surveillance, hekwerken en camerabewaking.

Wim Meulenkamp en René van Ommen hebben het vertrouwen om ook de gemeenteraad en ondernemers ook mee te krijgen.