Gestopte varkenshouders alleen enthousiast over Hof van Twente

Andere gemeenten kunnen een voorbeeld nemen aan Hof van Twente waar het gaat om de begeleiding van gestopte varkenshouders. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

© TC Tubantia

Het ministerie van LNV heeft onderzoek laten doen naar knelpunten die varkensboeren in Nederland ervaren als ze zijn gestopt met hun bedrijf en de stallen leegstaan. Belangrijke kwestie is wat de wijkers met die stallen - kunnen - gaan doen en welke rol de gemeente in het zogenoemde herbestemmingstraject kan spelen. Dat wordt door veel varkensboeren in den lande als een probleem ervaren.

Uitzondering

Hof van Twente vormt daarop echter een gunstige uitzondering, zo wordt duidelijk uit interviews met de boeren. Want de Hof komt in het onderzoek ‘Saneringsregeling varkenshouderij’ als voorbeeld voor andere gemeenten naar voren voor hoe het zou moeten gaan in de ogen van de agrarische ondernemers. Zij hebben waardering voor de werkwijze die in deze gemeente wordt gevolgd.

In Hof van Twente is volgens hen sprake van vlotte processen, één contactpersoon met korte communicatielijnen en een soepele opstelling van de gemeente ten aanzien van herbestemmingsplannen (voor de stallen) en duidelijkheid over de stand van zaken van aanvragen of ingediende plannen. „Op al deze punten wordt in andere gemeenten veel kritiek geleverd. In sommige gevallen kunnen trage processen en vermeende tegenwerking leiden tot uitstel of afstel van de beslissing om te stoppen”, staat in het landelijk onderzoeksrapport.

Kijkje in keuken

Het ministerie van LNV adviseert andere gemeenten een kijkje in de keuken van Hof van Twente te nemen. Want met kortere communicatielijnen en snellere procedures kunnen ‘veel problemen waartegen nu wordt opgelopen worden ondervangen’.

Wethouder Wim Meulenkamp is blij met de waardering die uit het onderzoek spreekt. Meulenkamp: ,,Wij komen als gemeente graag bij agrariërs langs om mee te denken over welke mogelijkheden er zijn voor hun erf. Op die manier proberen we meer erven in Hof van Twente klaar te maken voor de toekomst.”

Veegplan

In het Veegplan 2020 wordt geprobeerd op eenvoudige wijze de herbestemming van erven mogelijk te maken. Initiatieven in het buitengebied, die niet passen in het geldende bestemmingsplan, worden voor het doorlopen van een gezamenlijke procedure bij elkaar geveegd. Dat levert voor aanvrager en gemeente kosten- en tijdsbesparing op. Tot en met 10 januari volgend jaar kunnen mensen zich aanmelden bij de gemeente voor het Veegplan 2020.

In 2018 en dit jaar zijn ook ‘veegplannen’ opgesteld voor het buitengebied. Daarin zijn in totaal honderd kleinschalige initiatieven op erven bij elkaar gebracht, variërend van woningbouw na sloop van de stallen tot het verplaatsen van een agrarisch bouwvlak.

Via TC Tubantia