VVD-kamerleden praten bij Dieka van de Kruusweg over ‘bouwen of boeren’ en de Coronawet

Tweede Kamerleden van de VVD Helma Lodders en Hayke Veldman komen op uitnodiging van VVD Hof van Twente op 22 juli naar Twente om uitleg te geven over de VVD-standpunten aangaande het stikstofbeleid en de nieuwe Coronawet.

© TC Tubantia

"Beide onderwerpen zijn controversieel en roepen in Twente veel vragen op", zegt Gerda Bruins, fractievoorzitter VVD Hof van Twente. "Al sinds vorig jaar zijn veel boeren bezorgd over de toekomst van de landbouw en veeteelt in Nederland. Nederland was in rep en roer nadat het Programma Aanpak Stikstof (PAS), dat als doel had de hoeveelheid stikstof terugdringen, de natuur versterken en tegelijkertijd economische ontwikkeling mogelijk maken, niet meer van toepassing bleek. En de boer lijkt te staan in de hoek waar de klappen vallen. Terwijl de gemiddelde agrariër het de afgelopen jaren toch al niet breed had."

Coronawet fronst de wenkbrauwen

"Voorts doet de voorgestelde Coronawet menig Twent de wenkbrauwen fronsen", gaat Bruins verder. "Alhoewel een aantal pijnpunten er al uit zijn gehaald zoals de Corona-app en handhaving ‘achter de voordeur’ zijn er nog genoeg vragen over." Gedebatteerd wordt onder andere over de vraag of de maatregelen een onnodige inperking van de vrijheid zijn.

Het gesprek wordt geleid door Kamerlid Erik Ziengs. Gedebatteerd wordt met een discussiepanel, waarin wethouder Wim Meulenkamp, raadlid André Elbert en Statenlid Anneriek Schönbaum zitting hebben. 

Aanmelden verplicht

De bijeenkomst is bij Dieka aan de Oude Rijssenseweg 11 in Markelo, inloop vanaf 19:30. Vanwege COVID-19 is de toegang beperkt, daarom is de bijeenkomst ook online te volgen via www.vvdtwente.nl/live. Aanmelden is verplicht, via aanmelden@vvdhofvantwente.nl.

Via TC Tubantia

Zet cookies aan om de video te tonen.