Geen verdere medewerking Wind voor Buren

Eind 2017 is het project Wind voor Buren opgestart. We zijn inmiddels 3,5 jaar verder. Voor de VVD Hof van Twente aanleiding om de balans op te maken.

Windenergie maakt een veel besproken onderdeel uit van de energietransitie. Zoals altijd zijn er voor- en tegenstanders. VVD Hof van Twente sluit in principe geen idee en/of initiatief uit als het gaat om de transitie naar een duurzame en energie neutrale toekomst.

Wat we echter niet moeten vergeten is dat het ook gaat, en misschien nog wel meer gaat, om onze leefomgeving, onze gezondheid en ons woon- en leefplezier. Een transitie naar een duurzame en energie neutrale toekomst moet hand in hand gaan met betrokkenheid en draagvlak van ons allemaal en niet beperkt tot onze gemeentegrenzen. Het project Wind voor Buren heeft impact op de leefomgeving van de inwoners van Hof van Twente maar ook op die van Borne. Als goed ‘Noaber’ voelen wij ons daar ook verantwoordelijk voor.

Betrokkenheid en draagvlak… Dat betekent dat je zaken samen ontwikkelt en er samen voor zorgt dat het voor elkaar komt. Gedeelde verantwoordelijkheid en gedeelde opbrengsten. Uiteraard binnen realistische technische- en financiële kaders die je ook vooraf samen vaststelt.

Door deze bril heeft de VVD Hof van Twente het proces Wind voor Buren geëvalueerd, zoals we dat ook al in april 2019 hadden gedaan. En we komen tot dezelfde conclusie. Dit project voldoet niet aan bovengenoemde uitgangspunten. Het feit dat de initiatiefnemers op voorhand al hebben besloten dat er 2 windmolens moeten komen, de hoogte en de locatie daarvan ook al vast staan betekent voor de VVD Hof van Twente dat er geen sprake is van een zuiver participatie proces. Daarom hebben wij de, door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen, motie van 9 april 2019 ook niet gesteund.

Ook is na 3,5 jaar wel duidelijk dat betrokkenheid en draagvlak voor het project Wind voor Buren volledig ontbreken. Het wordt tijd dat de onzekerheid van omwonenden en andere betrokkenen wordt weggenomen.

De VVD Hof van Twente constateert dat het, zogenaamde, participatieproces is mislukt. Een proces dat zou moeten hebben leiden tot een gedragen vergunningsaanvraag voor plaatsing van 2 windmolens heeft alleen meer onrust en weerstand opgeleverd. Er is in de afgelopen 3,5 jaar dan ook geen aanvraag voor een vergunning of pro-forma vergunning gedaan door initiatiefnemers.

De VVD Hof van Twente heeft dan ook besloten om geen verdere medewerking te verlenen aan het project Wind voor Buren. Meer concreet betekent dit dat de fractie van de VVD Hof van Twente een eventuele vergunningsaanvraag zal afwijzen.

De Fractie van de VVD Hof van Twente,
Gerda Bruins
André Elbert
Theo Reijnders
Edwin Scheperman