Honderd woningen erbij voor Markelo

Na jaren wordt er weer gebouwd in Markelo. Onder de werknaam 'Markelo-Noord' werkt projectontwikkelaar RG Investment samen met de gemeente Hof van Twente aan een woningbouwplan voor ongeveer honderd woningen. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar woningen voor starters en levensloopbestendige woningen.

© TC Tubantia

Het plan bevindt zich op het perceel achter Bistro De Tasca, de Wozoco aan de Noordachteresweg en een deel van De Esch III.

Ontsluitingsweg

Een belangrijk onderdeel van het plan is een ontsluitingsweg. Die komt er voor de komende nieuwbouw én de bestaande wijk De Esch, via de rotonde Holterweg/Larenseweg. Dit is mogelijk nu Gerben Homan van RG Investment overeenstemming heeft bereikt met de eigenaar van de percelen, over de aankoop van de benodigde grond. 

Verplaatsing Planken Hoes

Die ontsluitingsweg zal parallel langs het zandweggetje dat vanaf de rotonde richting de Esch loopt aangelegd worden. Opvallend: daarvoor zou ‘t Planken Hoes dat nu op die locatie staat moeten wijken. Bekeken wordt of die woning, net als in 1974 toen de Holterweg werd verbreed, kan worden verplaatst.

‘Prachtige kans’

Wethouder Meulenkamp is blij: "Dit is een prachtige kans voor Markelo. Het levert samen met de locaties Countus, Hemmelweg en de Welp een belangrijke bijdrage aan voldoende passende woningen voor onze inwoners. Daarnaast ben ik heel blij met deze ontsluitingsweg. Dat zal voor onder andere de Tolweg verlichting betekenen."

Eerst gesprekken, dan ontwerpen

Hoe de wijk er precies uit gaat zien, is nog niet helemaal duidelijk. Dit najaar wil wethouder Meulenkamp eerst in gesprek met inwoners over het plan. Het is de bedoeling om in januari van 2022 een ontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen. 

Ook rijwoningen

Zeker is wel dat het er niet uit gaat zien als de eerste en tweede fase van woonwijk De Esch. Die voorzien vooral in vrijstaande en half vrijstaande woningen. "Hier kijken we ook naar starterswoningen en levensloopbestendige woningen, mogelijk rijwoningen."

Woningbehoefte is groot

Gerben Homan van RG Investment meldt dat hij al ‘enige tijd’ in gesprek is met de gemeente en met de perceeleigenaar achter De Tasca over de ontwikkeling van Plan Markelo Noord. "De woningbehoefte voor Markelo is groot. We zijn dan ook blij de intentie naar elkaar te hebben uitgesproken hier iets moois neer te zetten, dat aansluit bij de verschillende woningbehoeften in Markelo."

Uitgifte kavels

Bij uitgifte van kavels wordt straks de kavellijst van de gemeente aangehouden. Daar staan voor Markelo 200 gegadigden op. De uitgifte zal gefaseerd verlopen, met steeds 20 tot 30 kavels tegelijk. 

Via TC Tubantia