Masterplan Op StoomMet het oprichten van de eerste weefschool legde Thomas Ainsworth anno 1833 in Goor de basis voor de Twentse textielindustrie. In 1838 startte hij in Goor ook de Twentsche Stoomblekerij(TSB). Nu, meer dan 180 jaar later, kunnen we deze unieke historie nog terug zien.

Echter tot voor kort zaten de nog aanwezige prachtige cultuurhistorische panden achter een groot hek. De panden konden slechts bewonderd worden door een enkeling. De afgelopen jaren zijn we, om bovenstaande reden, als gemeente druk geweest om het terrein aan te kopen.

Uiteindelijk heeft de gemeenteraad op 15 september 2020 unaniem ingestemd met de aankoop van het terrein. Vanaf dat moment zijn we als gemeente eigenaar van het TSBterrein en zijn we aan de slag gegaan om het 18 hectare grote gebied te ontwikkelen tot een aantrekkelijk groen woon-. werken recreatiegebied.

We gaan de komende jaren de reeds aanwezige kwaliteiten versterken. Daarnaast biedt het gebied ook volop kansen om nieuwe activiteiten toe te Stoomkracht! 3 Dit rapport is het beste als een spread te lezen. (In acrobat kies onder beeld, paginaweergave, weergave van twee pagina’s en voorblad weergeven bij twee pagina’s) voegen.

Met het aanleggen van de nieuwe weg de ‘Reggeloop’ en het daarmee fysiek openen van het TSBterrein hebben we als gemeente reeds de eerste stap gezet in de herontwikkeling. Een gebied van 18 hectare midden in de kern Goor ontwikkel je niet zomaar even en dat doe je ook niet als gemeente alleen.

Het vergt een langjarige visie en betrokkenheid vanuit de bevolking. Daarom zijn we samen met een groot aantal enthousiastelingen aan de slag gegaan met het opstellen van het hier voorliggende masterplan.

Dit Masterplan beschrijft, op hoofdlijnen, hoe we de komende jaren het 18 hectare grote TSB-terrein gaan ontwikkelen. Zodat er een uniek gebied ontstaat voor Goor, Hof van Twente en daar buiten.

Een gebied waar we met z’n allen gaan wonen, werken en recreëren. TSB een terrein om trots op te zijn en zoals het vanaf de komst van Thomas Ainsworth ging: met stoomkracht vooruit!

Wim Meulenkamp Projectwethouder TSB

LEES HIER MEER: GOOR OP STOOM MASTERPLAN